Muscovy duck reovirus σNS protein triggers autophagy enhancing virus replication

time: 2017-05-23   author:   

Yi-jian Wu, Longping Cui, Erpeng Zhu, Wuduo Zhou, Quanxi Wang, Xiaoping Wu, Baocheng Wu, Yifan Huang, Hung-Jen Liu*.Muscovy duck reovirus σNS protein triggers autophagy enhancing virus replication.Virology Journal, 2017;14:3-10.