Party Secretary: cwd@fafu.edu.cn Dean: sgzhou@fafu.edu.cn
 
 
 
 
 
     
  Academic Research Groups  
     
 
 
 
Academic Research Groups homepage  Academic Research Groups
 
 
 
 
     
  Copyright @ 2015 College of Resources and Environment  
     
  Address: Boxue Building, No.15 Shangxiadian Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China    Zip code: 350002