Party Secretary: cwd@fafu.edu.cn Dean: sgzhou@fafu.edu.cn
 
 
 
 
 
     
  Organization  
     
 
 
 
TEACHING UNIT homepage  Organization  TEACHING UNIT
 

TEACHING UNIT

Department of Agricultural Resource and Environment

Academic Leader: Guo Wang

Office: Boxue Building 301       Phone: 0591-83789357        E-mail: 1400619353@qq.com

Director: Yanhui Chen

Office: Boxue Building 210       Phone: 0591-83765330        E-mail: yhchem@126.com

Department of Land Resource Management

Director: Xieyu Fan

Office:                                         Phone:                                  E-mail: Xunbei100@aliyun.com

Department of Environmental Engineering

Director: Lei Feng

Office: Boxue Building 307A     Phone: 0591-83789471       E-mail: fengleisp@126.com

Academic Leader: Zhigang Yi  

Office: Boxue Building 105        Phone: 0591-86399141       E-mail: zhigangyi73@163.com

Environmental Bioelectrochemistry Center

Director: Shungui Zhou

Office: Boxue Building 304        Phone: 0591-86398906       E-mail: sgzhou@soil.gd.cn

Root Biology Center

Director: Hong Liao

Office:                                          Phone:                                 E-mail: hliao@scau.edu.cn
 
 
 
     
  Copyright @ 2015 College of Resources and Environment  
     
  Address: Boxue Building, No.15 Shangxiadian Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China    Zip code: 350002